Archives : Ocak-2019

Hits: 148pdf indirC programlamada özyineleme kullanarak (kullanıcı tarafından girilen) iki pozitif tamsayının OBEB’ini bulmak için örnek. OBEB’i döngüler kullanarak nasıl bulabileceğinizi öğrenmek için bu sayfayı ziyaret edin. Örnek : Özyineleme kullanarak OBEB bulmak Ç..

Read more

Hits: 101pdf indirÖzyineleme kullanarak negatif olmayan bir tam sayının Faktöriyelini bulmak için örnek (sayı kullanıcı tarafından girilir). Pozitif n sayısının Faktöriyeli : Negatif sayının Faktöriyeli yoktur. Ve 0’ın Faktöriyeli 1’dir. Bu örnekte özyinelemeyi kullanarak bir sayının Faktöriyelini bulmayı öğreneceksiniz. Döngü kullanarak bir sayının Faktöriyelini nasıl bulabileceğinizi öğrenmek için bu sayfayı ziyaret edin. Örnek: Özyinelemeyi Kullanarak ..

Read more

Hits: 157pdf indirÖzyinelemeli bir fonksiyon kullanarak doğal sayıların toplamını bulmak için örnek. Pozitif sayılar 1, 2, 3 … doğal sayılar olarak bilinir. Aşağıdaki program kullanıcıdan pozitif bir tam sayı alır ve verilen sayıya kadar toplamı hesaplar. Doğal sayıların toplamını döngü kullanarak da bulabilirsiniz. Bununla birlikte, bu problemi özyinelemeyi kullanarak çözmeyi öğreneceksiniz. Ç..

Read more

Hits: 615pdf indirBu makalede, C programlamada kullanıcı tanımlı fonksiyonlar oluşturmayı öğreneceksiniz. İçindekiler Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar (User-defined Function) Fonksiyon prototipi (Function prototype) Fonksiyon çağırmak (Function call) Fonksiyon tanımı (Function definition) Bir fonksiyona argüman iletme (Passing arguments to a function) Dönüş ifadesi (Return statement) Fonksiyonlar , belirli bir görevi gerçekleştiren bir kod bloğudur. C, ihtiyaca göre fonksiyonları ..

Read more

Hits: 588pdf indirC Programlamada Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Türleri Örnek: Bağımsız değişken değeri olan ve dönüş değeri olmayan FonksiyonÖrnek: Bağımsız değişken değeri ve dönüş değeri olmayan FonksiyonÖrnek: Bağımsız değişkenli ve dönüş değeri olmayan FonksiyonÖrnek: Değişkenler ve bir dönüş değeri olan FonksiyonHangi yaklaşım daha iyidir? Aşağıdaki bu 4 program, kullanıcı tarafından girilen tam sayının asal sayı olup ..

Read more

Hits: 1074pdf indirKullanıcı tanımlı bir fonksiyon yaratarak iki sayı (kullanıcı tarafından girilen) arasındaki tüm asal sayıları yazdırmak için örnek. İki tam sayı arasındaki tüm asal sayıları bulmak için checkPrimeNumber () fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir sayının asal olup olmadığını kontrol eder. Örnek: İki Tam Sayı Arasındaki Asal Sayılar Uyarı : Kullanıcı ilk önce daha büyük ..

Read more

Hits: 586pdf indirBu eğitimde Lokal ve Global değişkenlerin kapsamı ve ömrü hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca, statik ve register değişkenlerini öğreneceksiniz. Bir değişkenin kapsamı ve ömrü İçindekiler # Değişken özellikleri (Variable properties) # Lokal değişken (Local variable) # Global değişken (Global variable) – Örnek 1: Global değişken # Kayıt değişkeni (Register variable) (artık kullanılmamaktadır) # Statik ..

Read more

Hits: 1941pdf indirSwitch ve break deyimini kullanarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için basit bir hesap makinesi oluşturmaya örnek. Bu program kullanıcıdan bir +, -, *, / ve iki sayı alır, kullanıcı tarafından girilen işleci bağlı olarak iki sayı üzerinde hesaplama yapar. Örnek: switch deyimini kullanarak basit hesap makinesi Çıktısı : Kullanıcı tarafından girilen ..

Read more

Hits: 2682pdf indirKontrol ifadelerini kullanarak yarım piramit, piramit, ters piramit, Pascal Üçgeni ve Floyd üçgeni yapma örnekleri. *, Sayı ve karakter kullanarak üçgen yazdırmaya yönelik program örnekleri Örnek 1: * kullanarak yarı piramidi yazdırma programı Çıktısı : Örnek 2: Sayıları kullanarak yarı piramit yazdırmak için program Çıktısı : Örnek 3: Harf kullanarak yarım piramit yazdırmaya ..

Read more

Hits: 347pdf indirBir tamsayının, bir Armstrong Sayısı olup olmadığını kontrol etmek için if .. else ve while döngüsünü kullanarak bir örnek hazırlayacağız. Armstrong Sayısı nedir? Örneğin : abcd… = an + bn + cn + dn + … Örneğin : Armstrong sayısı 3 hane olması durumunda, her hanenin küplerinin toplamı, sayının kendisine eşittir. Örnek 1 ..

Read more

Hits: 298pdf indirBu program while döngüsünü kullanarak bir tam sayıyı ters çevirir. Ardından, ters çevrilen sayının orijinal sayıya eşit olup olmadığını if ile kontrol eder. Palindrom Nedir? Bir tam sayı ve tersi eşitse bir palindromdur. Örnek: Palindrome’u Kontrol Etme Programı Ç..

Read more

Hits: 64pdf indirÜs bir tam sayıysa bir sayının gücünün nasıl hesaplanacağını ve pow () işlevini kullanarak gücü hesaplamayı da öğreneceksiniz. Aşağıdaki program kullanıcıdan iki tam sayı alır (bir temel sayı ve bir üs) ve gücü hesaplar. Örneğin: 23 durumunda 2, temel sayıdır 3 üs Ve, güç 2 * 2 * 2’ye eşittir Örnek 1 – ..

Read more

Hits: 139pdf indirKullanıcı tarafından girilen bir tamsayıdaki rakam sayısını bulmak için While döngüsü kullanacağız. Bu program kullanıcıdan bir tamsayı alır ve basamak sayısını hesaplar. Örneğin: Kullanıcı 2319’a girerse, programın çıktısı 4 olacaktır. Örnek 1 – Bir Tamsayıdaki Hanelerin Sayısını Bulma Programı Çıktısı : Kullanıcı tarafından girilen tam sayı n değişkeninde saklanır. Ardından while döngüsü, test ..

Read more

Hits: 436pdf indirDöngüleri ve karar verme ifadelerini kullanarak iki tamsayının (hem pozitif hem de negatif tamsayılar için) OKEK’ini hesaplama örnekleri. İngilizce LCM (lowest common multiple), Türkçesi EKOK (en küçük ortak katı) veya OKEK (ortak katların en küçüğü). C programlamada en küçük ortak katı bulmanın birçok yolu vardır. Örnek 1 : if ve While Döngüsü kullanılarak OKEK ..

Read more

Hits: 1839pdf indirDöngüleri ve karar verme ifadelerini kullanarak iki tamsayının (hem pozitif hem de negatif tamsayılar için) OBEB’ini hesaplama örnekleri. İngilizce GFC (greatest common divisor), Türkçesi EBOB (en büyük ortak böleni ) veya OBEB (ortak bölenlerin en büyüğü). C programlamada en büyük ortak böleni bulmanın birçok yolu vardır. Örnek 1 : if ve for döngüsü kullanarak  EBOB bulmak Bu ..

Read more