C ile Fonksiyonları Kullanarak iki sayı Arasındaki Asal Sayıları Gösterme Programı

Kullanıcı tanımlı bir fonksiyon yaratarak iki sayı (kullanıcı tarafından girilen) arasındaki tüm asal sayıları yazdırmak için örnek.

İki tam sayı arasındaki tüm asal sayıları bulmak için checkPrimeNumber () fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, bir sayının asal olup olmadığını kontrol eder.

Örnek: İki Tam Sayı Arasındaki Asal Sayılar

#include <stdio.h>

int checkPrimeNumber(int n);
int main()
{
  int n1, n2, i, flag;

  printf("İki pozitif tam sayı girin: ");
  scanf("%d %d", &n1, &n2);
  printf("%d ve %d arasındaki asal sayılar: ", n1, n2);

  for(i=n1+1; i<n2; ++i)
  {
    // i bir asal sayı, bayrak 1'e eşit olacak
    flag = checkPrimeNumber(i);

    if(flag == 1)
      printf("%d ",i);
  }
  return 0;
}

// asal sayıyı kontrol etmek için kullanıcı tanımlı fonksiyon
int checkPrimeNumber(int n)
{
  int j, flag = 1;

  for(j=2; j <= n/2; ++j)
  {
    if (n%j == 0)
    {
      flag =0;
      break;
    }
  }
  return flag;
}
İki pozitif tam sayı girin: 12
30
12 ve 30 arasındaki asal sayılar: 13 17 19 23 29

Uyarı : Kullanıcı ilk önce daha büyük bir sayı girerse, bu program istenildiği şekilde çalışmayacaktır. Bu sorunu çözmek için önce sayıları değiştirmelisiniz.