2.Ders : C Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar

Bu derste, anahtar kelimeler hakkında bilgi edineceksiniz; C programlamasında, sözdiziminin bir parçası olan anahtar kelimeleri, tanımlayıcıları ve bir değişkeni adlandırmanın uygun yolunu öğreneceksiniz.

İçindekiler :
Karakter seti (Character set)
Anahtar kelimeler (Keywords)
Tanımlayıcılar (Identifiers)
Tanımlayıcıları adlandırma kuralları, değişkenler, fonksiyonlar (Rules for naming Identifiers, variables, functions)

Karakter seti (Character set)

Karakter seti, alfabe harfleri ve C dilinde geçerli olan bazı özel karakterlerdir.

Alfabeler (Alphabets)

Uppercase: A B C ................................... X Y Z 
Lowercase: a b c ...................................... x y z

Özel Karakterler (Special Characters)

,<>._
();$:
%[]#?
&{}
^!*/|
\~+

Beyaz boşluk karakterleri (White space Characters)
boşluk, yeni satır, yatay sekme, satır başı ve form beslemesi.

Anahtar kelimeler (Keywords)

Anahtar kelimeler önceden tanımlanmış, programlamada kullanılan derleyici için özel anlamları olan ayrılmış kelimelerdir. Anahtar kelimeler sözdiziminin bir parçasıdır ve tanımlayıcı olarak kullanılamazlar. Örneğin:

int para ;

Burada, int, ‘para’ türünün tamsayı türünde bir değişken olduğunu gösteren bir anahtar kelimedir.

C büyük / küçük harf duyarlı bir dil olduğundan, tüm anahtar kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. ANSI C’de izin verilen tüm anahtar kelimelerin bir listesi.

autodoubleintstruct
breakelselongswitch
caseenumregistertypedef
charexternreturnunion
continueforsignedvoid
doifstaticwhile
defaultgotosizeofvolatile
constfloatshortunsigned

Bu anahtar kelimelerle birlikte, C, derleyiciye bağlı olarak çok sayıda diğer anahtar kelimeleri de destekler.

Tüm bu anahtar kelimeler, sözdizimleri ve uygulamaları kendi başlıkları altında tartışılacaktır. Ancak, bu anahtar kelimelere daha fazla devam etmeden kısa bir genel bakış istiyorsanız, C programlamada tüm anahtar kelimelerin listesini ziyaret edin.

Tanımlayıcılar (Identifiers)

Tanımlayıcı, değişkenler, fonksiyonlar, yapılar vb. Varlıklara verilen adı ifade eder.

Tanımlayıcı benzersiz olmalıdır. Programın yürütülmesi sırasında tanımlamak için bir kişiye benzersiz bir ad vermek üzere yaratılırlar. Örneğin:

int para; double hesapBakiyesi;

Burada para ve hesap bakiyesi tanımlayıcıdır.

Ayrıca, tanımlayıcı adlarının anahtar kelimelerden farklı olması gerektiğini unutmayın. İnt bir tanımlayıcı olarak kullanamazsınız, çünkü int bir anahtar kelimedir.

Tanımlayıcıları adlandırma kuralları, değişkenler, fonksiyonlar vb (Rules for naming Identifiers, variables, functions)

Tanımlayıcıları adlandırma kuralları :

– Geçerli bir tanımlayıcıda harfler (hem büyük hem küçük harf), rakam ve alt çizgi olabilir.
– Bir tanımlayıcının ilk harfi bir harf veya alt çizgi olmalıdır.
– Bir tanımlayıcının ne kadar süreceği konusunda hiçbir kural yoktur. Ancak, tanımlayıcı 31 karakterden uzunsa, bazı derleyicilerde sorunla karşılaşabilirsiniz.