5.Ders : C switch … case

C programlamada bir switch ifadesi yazmayı öğreneceksiniz. Ayrıca switch ifadesini kullanarak Basit bir hesap makinesi yazalım.

Bu derste, C programlamada bir switch ifadesi yazmayı öğreneceksiniz (bir örnek ile).

İf ve else..if ikilisi, birçok alternatif arasında bir blok kodu yürütmenize izin verir.

Ancak if deyimi genellikle iç içe olduğundan Switch deyimi daha hızlıdır. Ayrıca, switch ifadesinin sözdizimi daha temiz ve anlaşılması kolaydır.

switch (n)
​{
  case constant1:
    // n constant1 'e eşit ise çalıştırılacak kod;
    break;

  case constant2:
    // n constant2'ye eşit ise çalıştırılacak kod;
    break;
    .
    .
    .
  default:
    // n herhangi bir sabitle eşleşmezse çalıştırılacak kod
}

Switch ifadesiyle eşleşen bir sabit bulunduğunda, programın kontrolü bu durumla ilişkili kod bloğuna geçer.

Farz edelim ki n değeri constant2’ye eşittir. Derleyici, constant2: ifadesinden sonra break ile karşılaşılan ifadeleri çalıştırır. Break ifadesiyle karşılaşıldığında, switch ifadesi sonlandırılır.

Örnek: switch ifadesi

// switch ifadesini kullanarak Basit bir hesap makinesi yazalım 
#include <stdio.h>

int main() {

  char operator;
  double firstNumber,secondNumber;

  printf("bir işlem seçin (+, -, *, /): ");
  scanf("%c", &operator);

  printf("iki sayı giriniz: ");
  scanf("%lf %lf",&firstNumber, &secondNumber);

  switch(operator)
  {
    case '+':
      printf("%.1lf + %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber+secondNumber);
      break;

    case '-':
      printf("%.1lf - %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber-secondNumber);
      break;

    case '*':
      printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber*secondNumber);
      break;

    case '/':
      printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber/secondNumber);
      break;

    // operatör herhangi bir durumla eşleşmiyor (+, -, *, /)
    default:
      printf("Hata! bir sayı girmediniz");
  }

  return 0;
}

Çıktısı :

bir işlem seçin (+, -, *,): -
iki sayı giriniz: 32.5
12.4
32.5 - 12.4 = 20.1

Kullanıcı tarafından girilen – operatörü operatör değişkeninde saklanır. Ve iki işlenen 32.5 ve 12.4 sırasıyla firstNumber ve secondNumber değişkenlerinde saklanır.

printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber/firstNumber);

Son olarak, break ifadesi switch ifadesini sonlandırır