3.Ders : C Yapılar ve Fonksiyonlar

Bu derste, struct değişkenlerini bir fonksiyona argüman olarak iletmeyi öğreneceksiniz. Örneklerin yardımıyla yapıyı bir işlevden döndürmeyi öğreneceksiniz.

Bu derste, struct değişkenlerini bir fonksiyona argüman olarak iletmeyi öğreneceksiniz. Örneklerin yardımıyla yapıyı bir işlevden döndürmeyi öğreneceksiniz.

Yerleşik türlerin değişkenlerine benzer şekilde, yapı değişkenlerini bir işleve de iletebilirsiniz.

Yapıları fonksiyonlara iletme :
Yapıları fonksiyonlara nasıl ileteceğimizi öğrenmeden önce bu dersleri öğrenmenizi tavsiye ediyoruz.

C Yapılar
C Fonksiyonlar
Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar

Burada yapıları bir fonksiyona aktaracağız :

#include <stdio.h>
struct student
{
  char name[50];
  int age;
};
// function prototype
void display(struct student s);
int main()
{
  struct student s1;
  printf("Enter name: ");
  scanf("%[^\n]%*c", s1.name);
  printf("Enter age: ");
  scanf("%d", &s1.age);
  
  display(s1);  // passing struct as an argument
  
  return 0;
}
void display(struct student s) 
{
 printf("\nDisplaying information\n");
 printf("Name: %s", s.name);
 printf("\nAge: %d", s.age);
}

Çıktısı :

Enter name: Bond
Enter age: 13

Displaying information
Name: Bond
Age: 13 

Burada, struct student türünde bir struct değişkeni olan s1 oluşturulur. Değişken, display(s1) kullanılarak display() fonksiyonuna iletilir.

Peki bir fonksiyondan yapıyı nasıl geri çağırabiliriz :

#include <stdio.h>
struct student
{
  char name[50];
  int age;
};
// function prototype
struct student getInformation();
int main()
{
  struct student s;
  s = getInformation();
  printf("\nDisplaying information\n");
  printf("Name: %s", s.name);
  printf("\nRoll: %d", s.age);
  
  return 0;
}
struct student getInformation() 
{
 struct student s1;
 printf("Enter name: ");
 scanf ("%[^\n]%*c", s1.name);
 printf("Enter age: ");
 scanf("%d", &s1.age);
 
 return s1;
}	

Referansa göre yapıyı iletmek :

Yapıları referansa göre de iletebilirsiniz. Referansa göre geçiş sırasında, struct değişkenlerinin hafıza adresleri fonksiyona iletilir.

#include <stdio.h>
typedef struct Complex
{
  float real;
  float imag;
} complex;
void addNumbers(complex c1, complex c2, complex *result); 
int main()
{
  complex c1, c2, result;
  printf("For first number,\n");
  printf("Enter real part: ");
  scanf("%f", &c1.real);
  printf("Enter imaginary part: ");
  scanf("%f", &c1.imag);
  printf("For second number, \n");
  printf("Enter real part: ");
  scanf("%f", &c2.real);
  printf("Enter imaginary part: ");
  scanf("%f", &c2.imag);
  addNumbers(c1, c2, &result); 
  printf("\nresult.real = %.1f\n", result.real);
  printf("result.imag = %.1f", result.imag);
  
  return 0;
}
void addNumbers(complex c1, complex c2, complex *result) 
{
   result->real = c1.real + c2.real;
   result->imag = c1.imag + c2.imag; 
}

Çıktısı :

For first number,
Enter real part: 1.1
Enter imaginary part: -2.4
For second number, 
Enter real part: 3.4
Enter imaginary part: -3.2

result.real = 4.5
result.imag = -5.6 

Yukarıdaki programda üç yapı değişkeni c1, c2 ve sonucun adresi addNumbers () fonksiyonuna geçirilir. Burada sonuç referans ile iletilir.

AddNumbers () içindeki sonuç değişkeni değiştirildiğinde, main () işlevinin içindeki sonuç değişkeni de buna göre değiştirilir.