2.Ders : C Yapılar ve İşaretçiler

Bu dersde, C programlamadaki yapı üyelerine erişmek için işaretçileri kullanmayı öğreneceksiniz. Ayrıca, yapı türlerinin belleğini dinamik olarak ayırmayı da öğreneceksiniz.

Bu dersde, C programlamadaki yapı üyelerine erişmek için işaretçileri kullanmayı öğreneceksiniz. Ayrıca, yapı türlerinin belleğini dinamik olarak ayırmayı da öğreneceksiniz.

İşaretçilerin yapılarla nasıl kullanılabileceğini öğrenmeden önce, bu dersleri kontrol ettiğinizden emin olun:

C İşaretçiler
C Yapılar

Bu şekilde yapılar için işaretçiler oluşturabilirsiniz.

struct name {
  member1;
  member2;
  .
  .
};
int main()
{
  struct name *ptr, Harry;
}

Burada >struct name> türünde bir ptr işaretçisi yaratılır. Yani, ptr yapılandırmak için bir işaretçidir.

Örnek: İşaretçileri (Pointer) kullanarak üyelere erişim.
İşaretçileri kullanarak bir yapının üyelerine erişmek için -> operatörünü kullanırız.

#include <stdio.h>
struct person
{
  int age;
  float weight;
};
int main()
{
  struct person *personPtr, person1;
  personPtr = &person1;  
  printf("Enter age: ");
  scanf("%d", &personPtr->age);
  printf("Enter weight: ");
  scanf("%f", &personPtr->weight);
  printf("Displaying:\n");
  printf("Age: %d\n", personPtr->age);
  printf("weight: %f", personPtr->weight);
  return 0;
}

Artık personPtr işaretçisini kullanarak person1 üyelerine erişebilirsiniz.

Yapıların dinamik hafıza tahsisi
Bu bölüme devam etmeden önce, C dinamik bellek tahsisini kontrol etmenizi öneririz.

Bazen, bildirdiğiniz yapı değişkenlerinin sayısı yetersiz olabilir. Çalışma sırasında hafıza ayırmanız gerekebilir. İşte bunu C programlamada nasıl başarabileceğinizi görebilirsiniz.

Örnek :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct person {
  int age;
  float weight;
  char name[30];
};
int main()
{
  struct person *ptr;
  int i, n;
  printf("Enter the number of persons: ");
  scanf("%d", &n);
  // allocating memory for n numbers of struct person
  ptr = (struct person*) malloc(n * sizeof(struct person));
  for(i = 0; i < n; ++i)
  {
    printf("Enter first name and age respectively: ");
    // To access members of 1st struct person,
    // ptr->name and ptr->age is used
    // To access members of 2nd struct person,
    // (ptr+1)->name and (ptr+1)->age is used
    scanf("%s %d", (ptr+i)->name, &(ptr+i)->age);
  }
  printf("Displaying Information:\n");
  for(i = 0; i < n; ++i)
    printf("Name: %s\tAge: %d\n", (ptr+i)->name, (ptr+i)->age);
  return 0;
}

Çıktısı :

Enter the number of persons: 2
Enter first name and age respectively: Harry 24
Enter first name and age respectively: Gary 32
Displaying Information:
Name: Harry	Age: 24
Name: Gary	Age: 32

Yukarıdaki örnekte, n’nin kullanıcı tarafından girildiği yerde n sayısı yapısal değişkenler oluşturulmuştur.

N sayıdaki person yapısını hafıza tahsis etmek için :

ptr = (struct person*) malloc(n * sizeof(struct person));

Daha sonra, person elementlerine erişmek için ptr işaretçisini kullandık.