4.Ders : C break ve continue

Break ifadesi döngüyü sonlandırırken, continue ifadesi döngünün bir sonraki yinelemesini zorlar.

Break ifadesi döngüyü sonlandırırken, continue ifadesi döngünün bir sonraki yinelemesini zorlar. Bu derste, ara vermeyi ve örnekler yardımıyla devam etmeyi öğreneceksiniz.

Bazen, döngü içindeki bazı ifadeleri atlamak veya test ifadesini kontrol etmeden hemen döngü sonlandırılmak istenebilir.

Bu gibi durumlarda, Break ve continue ifadeleri kullanılır.

break ifadesi

Break ifadesi, rastlandığında derhal döngüyü sonlandırır.

break;

Break deyimi neredeyse her zaman döngü içindeki if … else deyimi ile birlikte kullanılır.

Break ifadesi nasıl çalışır?

Örnek 1: break ifadesi

# include <stdio.h>
int main()
{
  int i;
  double number, sum = 0.0;

  for(i=1; i <= 10; ++i)
  {
    printf("bir sayı giriniz n%d: ",i);
    scanf("%lf",&number);

    // Kullanıcı negatif sayı girerse, döngü sonlandırılır
    if(number < 0.0)
    {
      break;
    }

    sum += number;
  }

  printf("Toplam= %.2lf",sum);
  
  return 0;
}

Çıktısı :

bir sayı giriniz n1: 2.4
bir sayı giriniz n2: 4.5
bir sayı giriniz n3: 3.4
bir sayı giriniz n4: -3
Toplam = 10.30

continue İfadesi

continue İfadesi, Döngüden sonraki ifadeleri atlar.

continue;

While deyimi neredeyse her zaman if … else deyimi ile birlikte kullanılır.

continue İfadesi nasıl çalışır?

Örnek 2 : continue İfadesi

# include <stdio.h>
int main()
{
  int i;
  double number, sum = 0.0;

  for(i=1; i <= 10; ++i)
  {
    printf("bir sayı giriniz n%d: ",i);
    scanf("%lf",&number);

    if(number < 0.0)
    {
      continue;
    }

    sum += number; 
  }

  printf("Toplam = %.2lf",sum);
  
  return 0;
}

Çıktısı :

bir sayı giriniz n1: 1.1
bir sayı giriniz n2: 2.2
bir sayı giriniz n3: 5.5
bir sayı giriniz n4: 4.4
bir sayı giriniz n5: -3.4
bir sayı giriniz n6: -45.5
bir sayı giriniz n7: 34.5
bir sayı giriniz n8: -4.2
bir sayı giriniz n9: -1000
bir sayı giriniz n10: 12
Toplam = 59.70

Programda, kullanıcı pozitif sayı girdiğinde toplam, toplam += sayı kullanılarak hesaplanır.

Kullanıcı negatif sayı girdiğinde, devam ifadesi çalıştırılır ve negatif sayıyı hesaplamadan atlar.