6.Ders : C goto

Bu derste, C programlamasında “goto” ifadesi kullanmayı öğreneceksiniz.

Bu derste, C programlamasında “goto” ifadesi kullanmayı öğreneceksiniz. Ayrıca, ne zaman bir goto ifadesi kullanacağınızı ve ne zaman kullanmayacağınızı da öğreneceksiniz.

Goto ifadesi bir C programının normal sırasını değiştirmek için kullanılır.

goto label;
... .. ...
... .. ...
... .. ...
label: 
statement;

label bir tanımlayıcıdır. Goto ifadesiyle karşılaşıldığında, programın kontrolü şu şekilde label’a atlar ve kodu çalıştırmaya başlar.

Örnek: goto ifadesi

// Toplam 5 sayının toplamını ve ortalamasını hesaplayan program
// Kullanıcı negatif sayı girerse, daha önce girilen pozitif sayıların toplamı ve ortalaması görüntülenir.

# include <stdio.h>

int main()
{

  const int maxInput = 5;
  int i;
  double number, average, sum=0.0;
  
  for(i=1; i<=maxInput; ++i)
  {
    printf("%d. bir pozitif sayı giriniz: ", i);
    scanf("%lf",&number);

// Kullanıcı negatif sayı girerse, programın akışı jump etiketine atlar
    if(number < 0.0)
      goto jump;

    sum += number; // sum = sum+number;
  }

  jump:

  average=sum/(i-1);
  printf("Toplam = %.2f\n", sum);
  printf("Ortalama = %.2f", average);

  return 0;
}

Çıktısı :

1. bir pozitif sayı giriniz: 3
2. bir pozitif sayı giriniz: 4.3
3. bir pozitif sayı giriniz: 9.3
4. bir pozitif sayı giriniz: -2.9
Toplam = 16.60