3.Ders : Diziler ve Fonksiyonlar

C Programlamada Dizileri bir fonksiyonda nasıl kullanırım?

Bu yazıda, C programlamada bir fonksiyonda dizileri kullanmayı öğreneceksiniz. Hem bir boyutlu hem de çok boyutlu dizileri bir
fonksiyonda aktarmayı öğreneceksiniz.

Bir fonksiyona bir dizinin tek bir dizi öğesini veya tüm bir diziyi aktarabilirsiniz.

Bir Boyutlu Diziyi Bir fonksiyona aktarmak

Örnek 1: Bir dizinin tek elemanının fonksiyonda kullanılması.

#include <stdio.h>
void display(int age)
{
  printf("%d", age);
}

int main()
{
  int ageArray[] = {2, 3, 4};
  display(ageArray[2]); //Passing array element ageArray[2]
  return 0;
}

Çıktısı:

4

Örnek 2: Bir dizinin tamamını bir fonksiyonda kullanmak

#include <stdio.h>
float average(float age[]);

int main()
{
	float avg, age[] = {23.4, 55, 22.6, 3, 40.5, 18};
	avg = average(age); 
	printf("Ortalama Yaş = %.2f", avg);
	return 0;
}

float average(float age[])
{
	int i;
	float avg, sum = 0.0;
	for (i = 0; i < 6; ++i) {
		sum += age[i];
	}
	avg = (sum / 6);
	return avg;
}

Çıktısı :

Ortalama Yaş = 27.08

Çok Boyutlu Dizileri bir fonksiyona aktarmak

Örnek 3: İki boyutlu diziyi bir fonksiyonda kullanmak

#include <stdio.h>
void displayNumbers(int num[2][2]);
int main()
{
  int num[2][2], i, j;
  printf("4 sayı giriniz:\n");
  for (i = 0; i < 2; ++i)
    for (j = 0; j < 2; ++j)
      scanf("%d", &num[i][j]);

  displayNumbers(num);
  return 0;
}

void displayNumbers(int num[2][2])
{
  int i, j;
  printf("Çıktısı :\n");
  for (i = 0; i < 2; ++i)
    for (j = 0; j < 2; ++j)
      printf("%d\n", num[i][j]);
}

Çıktısı :

4 sayı giriniz:
2
3
4
5
Çıktısı :
2
3
4
5

Daha fazla bilgi edinmek için bu örnekleri inceleyin:

C ile Standart Sapma Hesaplama Programı

C ile bir matrisi bir fonksiyona aktararak iki matris türetmek