1.Ders : C İşaretçiler (Pointers)

Bu eğitimde, işaretçiler hakkında bilgi edineceksiniz; işaretçiler nelerdir, bunları nasıl kullanırsınız ve onlarla çalışırken karşılaşabileceğiniz genel hataları örnekler yardımıyla öğreneceksiniz.

C İşaretçiler

Bu eğitimde, işaretçiler hakkında bilgi edineceksiniz; işaretçiler nelerdir, bunları nasıl kullanırsınız ve onlarla çalışırken karşılaşabileceğiniz genel hataları örnekler yardımıyla öğreneceksiniz.

İşaretçiler, C ve C ++ programlamanın güçlü özellikleridir. İşaretçileri öğrenmeden önce, C programlamadaki adresleri öğrenelim.

C’de Adres

Programınızda değişken var ise &var size hafızadaki adresi verecektir.

Scanf () işlevini kullanırken adresi kullandık.

scanf("%d", &var);

Burada kullanıcı tarafından girilen değer var değişkeninin adresinde saklanır. Çalışan bir örnek ele alalım.

#include <stdio.h>
int main()
{
 int var = 5;
 printf("var: %d\n", var);
 // Notice the use of & before var
 printf("address of var: %p", &var); 
 return 0;
}

Çıktısı :

var: 5 
address of var: 2686778

Not: Yukarıdaki kodu çalıştırdığınızda muhtemelen farklı bir adres alırsınız.

C İşaretçiler

İşaretçiler (işaretçi değişkenleri), değerler yerine adresleri saklamak için kullanılan özel değişkenlerdir.

İşaretçi Sözdizimi (Pointer Syntax)
İşaretçileri nasıl açıklayacağız? Böyle :

int* p;

Burada, int türünde bir p işaretçisi ilan ettik.

İşaretçileri bu yollarla da ilan edebilirsiniz.

int *p1;
int * p2;

İşaretçi bildirmek için başka bir örnek alalım.

int* p1, p2;

İşaretçilere adres atama

int* pc, c;
c = 5;
pc = &c;

Burada c değişkenine 5 atanmıştır. Ve, c adresi pc işaretçisine atanır.

İşaretçilerin gösterdiği değeri alma.

İşaretçilerin gösterdiği şeyin değerini almak için * operatörünü kullanırız. Örneğin:

int* pc, c;
c = 5;
pc = &c;
printf("%d", *pc);  // Çıktısı: 5

Burada, c adresi pc işaretçisine atanır. Bu adreste saklanan değeri elde etmek için * pc kullandık.

İşaretçilerin Gösterdiği Değeri Değiştirme

int* pc, c;
c = 5;
pc = &c;
c = 1;
printf("%d", c);  // Çıktısı: 1
printf("%d", *pc); // Çıktısı: 1

C adresini pc işaretçisine atadık.

Daha sonra c’nin değerini 1 olarak değiştirdik. Pc ve c adresi aynı olduğundan, * pc bize 1 verir.

Başka bir örnek alalım.

int* pc, c;
c = 5;
pc = &c;
*pc = 1;
printf("%d", *pc); // Çıktısı: 1
printf("%d", c);  // Çıktısı: 1

C adresini pc işaretçisine atadık.

Daha sonra * pc = 1; kullanarak * pc’yi 1’e değiştirdik. Pc ve c adresi aynı olduğundan, c 1’e eşit olacaktır.

Bir örnek daha alalım.

int* pc, c, d;
c = 5;
d = -15;
pc = &c; printf("%d", *pc); // Çıktısı: 5
pc = &d; printf("%d", *pc); // Çıktısı: -15

İlk olarak, c adresi, pc = & c; kullanılarak pc işaretçisine atanır. C değeri 5 olduğundan, * pc bize 5 verir.

Ardından, d adresi, pc = & d; kullanılarak pc işaretçisine atanır. D’nin değeri -15 olduğundan, * pc bize -15 verir.

Örnek: İşaretçi Nasıl Çalışır?

#include <stdio.h>
int main()
{
  int* pc, c;
  
  c = 22;
  printf("Address of c: %p\n", &c);
  printf("Value of c: %d\n\n", c); // 22
  
  pc = &c;
  printf("Address of pointer pc: %p\n", pc);
  printf("Content of pointer pc: %d\n\n", *pc); // 22
  
  c = 11;
  printf("Address of pointer pc: %p\n", pc);
  printf("Content of pointer pc: %d\n\n", *pc); // 11
  
  *pc = 2;
  printf("Address of c: %p\n", &c);
  printf("Value of c: %d\n\n", c); // 2
  return 0;
}

Çıktısı

Address of c: 2686784
Value of c: 22

Address of pointer pc: 2686784
Content of pointer pc: 22

Address of pointer pc: 2686784
Content of pointer pc: 11

Address of c: 2686784
Value of c: 2

Programın açıklaması

1 )

int* pc, c;

Burada, her iki int türünde bir işaretçi pc ve normal bir c değişkeni yaratılır.
Pc ve c başlangıçta başlatılmadığından, pointer pc herhangi bir adrese ya da rastgele bir adrese işaret etmez. Ve c değişkeni bir adrese sahiptir ancak rastgele çöp değeri içerir.

2 )

c = 22;

Bu, 22’yi c değişkenine atar. Yani, 22 c değişkeninin hafıza konumunda saklanır.

3 )

pc = &c;

Bu, c değişkeninin adresini pointer pc’ye atar.

4 )

c = 11;

Bu, 11’i c değişkenine atar.

5 )

*pc = 2;

Bu, işaretçi pc ile gösterilen hafıza konumundaki değeri 2 ile değiştirir.

İşaretçilerle çalışırken yapılan yaygın hatalar

Diyelim ki, işaretçi pc’nin c adresini göstermesini istiyorsunuz.

int c, *pc;
// Yanlış! pc adres ise, 
// c bir adres değil.
pc = c; 
// Yanlış! * pc, pc adresinde belirtilen değer ise, 
// & c bir adres.
*pc = &c; 
// Doğru! pc bir adres ve, 
// & c ayrıca bir adres.
pc = &c; 
// Doğru! * pc, pc adresinde saklanan bir değerdir ve, 
// c aynı zamanda bir değerdir (adres değil).
*pc = c;

İşte işaretçi sözdizimi yeni başlayanlara bir örnek, biraz kafa karıştırıcı.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int c = 5;
  int *p = &c;
  printf("%d", *p); // 5
}

İnt * p = & c; kullanırken neden hata almadık?

int *p;

Sadece işaretçiler oluşturmak için kullanılan sözdizimidir. P işaretçisinin gösterdiği değeri almaya çalışmıyoruz.

int *p = &c;

eşittir

int *p;
p = &c;

Bu karışıklığı önlemek için yukarıdaki ifadeyi bu şekilde yazabilirsiniz.

int* p = &c;

Şimdi işaretçilerin ne olduğunu biliyorsunuz, bir sonraki derste işaretçilerin dizilerle nasıl ilişkili olduğunu öğreneceksiniz.