Sayının Gücünü Hesaplamak için C Programı

Üs bir tam sayıysa bir sayının gücünün nasıl hesaplanacağını ve pow () işlevini kullanarak gücü hesaplamayı da öğreneceksiniz.

Aşağıdaki program kullanıcıdan iki tam sayı alır (bir temel sayı ve bir üs) ve gücü hesaplar.

Örneğin: 23 durumunda

2, temel sayıdır
3 üs
Ve, güç 2 * 2 * 2’ye eşittir

Örnek 1 – While Döngüsü Kullanılarak Sayının Gücünü bulma

#include <stdio.h>
int main()
{
  int base, exponent;

  long long result = 1;

  printf("Bir temel sayi girin: ");
  scanf("%d", &base);

  printf("Bir üs girin: ");
  scanf("%d", &exponent);

  while (exponent != 0)
  {
    result *= base;
    --exponent;
  }

  printf("Cevap = %lld", result);

  return 0;
}

Çıktısı :

Bir temel sayi girin : 3
Bir üs girin : 4
Cevap = 81

Yukarıdaki örnek yalnızca üs pozitif bir tam sayıysa çalışır.

Üssel olarak herhangi bir gerçek sayıya sahip bir sayının gücünü bulmanız gerekiyorsa, pow () fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek 2 – pow () fonksiyonunu kullanarak güç bulma

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
  double base, exponent, result;

  printf("Bir temel sayi girin: ");
  scanf("%lf", &base);

  printf("Bir üs girin: ");
  scanf("%lf", &exponent);

  result = pow(base, exponent);

  printf("%.1lf^%.1lf = %.2lf", base, exponent, result);

  return 0;
}

Çıktısı :

Bir temel sayi girin: 2.3
Bir üs girin: 4.5
2.3^4.5 = 42.44