Sayının Palindrom Olup Olmadığını Kontrol Eden C Programı

Bu program while döngüsünü kullanarak bir tam sayıyı ters çevirir. Ardından, ters çevrilen sayının orijinal sayıya eşit olup olmadığını if ile kontrol eder.

Palindrom Nedir?

Bir tam sayı ve tersi eşitse bir palindromdur.

Örnek: Palindrome’u Kontrol Etme Programı

#include <stdio.h>
int main()
{
  int n, reversedInteger = 0, remainder, originalInteger;

  printf("Bir tamsayı girin: ");
  scanf("%d", &n);

  originalInteger = n;

  while( n!=0 )
  {
    remainder = n%10;
    reversedInteger = reversedInteger*10 + remainder;
    n /= 10;
  }

  // orignalInteger ve reversedInteger eşitse Palindrom'dur
  if (originalInteger == reversedInteger)
    printf("%d Palindrom'dur.", originalInteger);
  else
    printf("%d Palindrom değildir.", originalInteger);
  
  return 0;
}

Çıktısı :

Bir tamsayı girin: 1001
1001 Palindrom'dur.