Bir sayının Pozitif mi Negatif mi olduğunu kontrol eden C Programı

Bu örnekte, bir sayının negatif veya pozitif olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Bu örnekte, bir sayının (kullanıcı tarafından girilen) negatif veya pozitif olduğunu kontrol etmeyi öğreneceksiniz.

Bu program kullanıcıdan bir sayı alır ve bu sayının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu kontrol eder.

Örnek 1 – if kullanarak bir Sayının Pozitif mi Negatif mi olduğunun kontrolü

#include <stdio.h>
int main()
{
  double number;

  printf("bir sayı giriniz: ");
  scanf("%lf", &number);

  if (number <= 0.0)
  {
    if (number == 0.0)
      printf("girdiğiniz sayı 0.");
    else
      printf("Negatif bir sayı girdiniz.");
  }
  else
    printf("Pozitif bir sayı girdiniz.");
  return 0;
}

Örnek 2 – if, else…if,else kullanarak bir Sayının Pozitif mi Negatif mi olduğunun kontrolü

#include <stdio.h>
int main()
{
  double number;

  printf("bir sayı giriniz: ");
  scanf("%lf", &number);

  if (number < 0.0)
    printf("Negatif bir sayı girdiniz.");

  else if ( number > 0.0)
    printf("Pozitif bir sayı girdiniz.");

  else
    printf("girdiğiniz sayı 0.");
  return 0;
}