Özyineleme kullanarak Doğal Sayıların Toplamını Bulmak için C Programı

Özyinelemeli bir fonksiyon kullanarak doğal sayıların toplamını bulmak için örnek.

Pozitif sayılar 1, 2, 3 … doğal sayılar olarak bilinir. Aşağıdaki program kullanıcıdan pozitif bir tam sayı alır ve verilen sayıya kadar toplamı hesaplar.

Doğal sayıların toplamını döngü kullanarak da bulabilirsiniz. Bununla birlikte, bu problemi özyinelemeyi kullanarak çözmeyi öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>
int addNumbers(int n);

int main()
{
  int num;
  printf("pozitif bir tamsayı girin: ");
  scanf("%d", &num);
  printf("Toplam = %d",addNumbers(num));
  return 0;
}

int addNumbers(int n)
{
  if(n != 0)
    return n + addNumbers(n-1);
  else
    return n;
}

Çıktısı :

pozitif bir tamsayı girin: 20
Toplam = 210