C ile İki Sayının OKEK’ini Bulma

Döngüleri ve karar verme ifadelerini kullanarak iki tamsayının (hem pozitif hem de negatif tamsayılar için) OKEK’ini hesaplama örnekleri.

İngilizce LCM (lowest common multiple), Türkçesi EKOK (en küçük ortak katı) veya OKEK (ortak katların en küçüğü).

C programlamada en küçük ortak katı bulmanın birçok yolu vardır.

Örnek 1 : if ve While Döngüsü kullanılarak OKEK bulma

#include <stdio.h>
int main()
{
  int n1, n2, minMultiple;
  printf("İki pozitif tam sayı girin: ");
  scanf("%d %d", &n1, &n2);

  // n1 ve n2 arasındaki maksimum sayı minMultiple'de saklanır
  minMultiple = (n1>n2) ? n1 : n2;

  // Herzaman doğru
  while(1)
  {
    if( minMultiple%n1==0 && minMultiple%n2==0 )
    {
      printf("%d ve %d EKOK'u %d.", n1, n2,minMultiple);
      break;
    }
    ++minMultiple;
  }
  return 0;
}

Çıktısı :

İki pozitif tam sayı girin: 72
120
72 ve 120 EKOK'u 360.

Bu programda kullanıcı tarafından girilen tam sayılar sırasıyla n1 ve n2 değişkenlerinde saklanır.

Ayrıca iki Sayının EKOK’u, EBOB ile de bulunabilir, formül şudur:

EKOK = (sayi1*sayi2)/EBOB

C programlamada iki sayının EBOB’unu nasıl bulacağınız hakkında ki örneğimize de bakabilirsiniz.