C ile Piramit ve Desen Oluşturma Programı

Kontrol ifadelerini kullanarak yarım piramit, piramit, ters piramit, Pascal Üçgeni ve Floyd üçgeni yapma örnekleri.

*, Sayı ve karakter kullanarak üçgen yazdırmaya yönelik program örnekleri

Örnek 1: * kullanarak yarı piramidi yazdırma programı

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, j, rows;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=1; i<=rows; ++i)
  {
    for(j=1; j<=i; ++j)
    {
      printf("* ");
    }
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

Çıktısı :

*
* *
* * *
* * * *
* * * * *

Örnek 2: Sayıları kullanarak yarı piramit yazdırmak için program

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, j, rows;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=1; i<=rows; ++i)
  {
    for(j=1; j<=i; ++j)
    {
      printf("%d ",j);
    }
    printf("\n");
  }
  return 0;
}

Çıktısı :

1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5

Örnek 3: Harf kullanarak yarım piramit yazdırmaya yönelik program

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, j;
  char input, alphabet = 'A';

printf("Son satırda yazdırmak istediğiniz büyük karakteri girin: ");
  scanf("%c",&input);

  for(i=1; i <= (input-'A'+1); ++i)
  {
    for(j=1;j<=i;++j)
    {
      printf("%c", alphabet);
    }
    ++alphabet;

    printf("\n");
  }
  return 0;
}

Çıktısı :

A
B B
C C C
D D D D
E E E E E

Yıldız (*) ve sayıları kullanarak ters yarım piramit basmak için programlar

Örnek 4: * kullanılarak ters yarım piramit

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, j, rows;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=rows; i>=1; --i)
  {
    for(j=1; j<=i; ++j)
    {
      printf("* ");
    }
    printf("\n");
  }
  
  return 0;
}

Çıktısı :

* * * * *
* * * *
* * * 
* *
*

Örnek 5: Sayıları kullanarak ters yarım piramit

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, j, rows;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=rows; i>=1; --i)
  {
    for(j=1; j<=i; ++j)
    {
      printf("%d ",j);
    }
    printf("\n");
  }

  return 0;
}

Çıktısı :

1 2 3 4 5
1 2 3 4 
1 2 3
1 2
1

Yıldız (*) ve rakamları kullanarak piramit ve ters piramit gösterme programları

Örnek 6: * kullanarak tam piramit yazdıracak program

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, space, rows, k=0;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=1; i<=rows; ++i, k=0)
  {
    for(space=1; space<=rows-i; ++space)
    {
      printf(" ");
    }

    while(k != 2*i-1)
    {
      printf("* ");
      ++k;
    }

    printf("\n");
  }
  
  return 0;
}

Çıktısı :

*
   * * *
  * * * * *
 * * * * * * *
* * * * * * * * *

Örnek 7: Sayıları kullanarak piramidi yazdırma programı

#include <stdio.h>
int main()
{
  int i, space, rows, k=0, count = 0, count1 = 0;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=1; i<=rows; ++i)
  {
    for(space=1; space <= rows-i; ++space)
    {
      printf(" ");
      ++count;
    }

    while(k != 2*i-1)
    {
      if (count <= rows-1)
      {
        printf("%d ", i+k);
        ++count;
      }
      else
      {
        ++count1;
        printf("%d ", (i+k-2*count1));
      }
      ++k;
    }
    count1 = count = k = 0;

    printf("\n");
  }
  return 0;
}

Çıktısı :


    1
   2 3 2
  3 4 5 4 3
 4 5 6 7 6 5 4
5 6 7 8 9 8 7 6 5

Örnek 8: * kullanarak ters tam piramit

#include<stdio.h>
int main()
{
  int rows, i, j, space;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=rows; i>=1; --i)
  {
    for(space=0; space < rows-i; ++space)
      printf(" ");

    for(j=i; j <= 2*i-1; ++j)
      printf("* ");

    for(j=0; j < i-1; ++j)
      printf("* ");

    printf("\n");
  }

  return 0;
}

Çıktısı :

* * * * * * * * *
 * * * * * * *
  * * * * *
   * * *
    *

Örnek 9: Pascal üçgeni

#include <stdio.h>
int main()
{
  int rows, coef = 1, space, i, j;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=0; i<rows; i++)
  {
    for(space=1; space <= rows-i; space++)
      printf(" ");

    for(j=0; j <= i; j++)
    {
      if (j==0 || i==0)
        coef = 1;
      else
        coef = coef*(i-j+1)/j;

      printf("%4d", coef);
    }
    printf("\n");
  }

  return 0;
}

Çıktısı :


      1
     1  1
    1  2  1
   1  3  3  1
  1 4  6  4  1
 1 5  10  10 5  1 

Örnek 10: Floyd Üçgeni

#include <stdio.h>
int main()
{
  int rows, i, j, number= 1;

  printf("Satır sayısını girin: ");
  scanf("%d",&rows);

  for(i=1; i <= rows; i++)
  {
    for(j=1; j <= i; ++j)
    {
      printf("%d ", number);
      ++number;
    }

    printf("\n");
  }

  return 0;
}

Çıktısı :

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10