Özyineleme Kullanarak Sayının Faktöriyelini Bulmak için C Programı

Özyineleme kullanarak negatif olmayan bir tam sayının Faktöriyelini bulmak için örnek (sayı kullanıcı tarafından girilir).

Pozitif n sayısının Faktöriyeli :

Faktöriyel n (n!) = 1*2*3*4....n

Negatif sayının Faktöriyeli yoktur. Ve 0’ın Faktöriyeli 1’dir.

Bu örnekte özyinelemeyi kullanarak bir sayının Faktöriyelini bulmayı öğreneceksiniz. Döngü kullanarak bir sayının Faktöriyelini nasıl bulabileceğinizi öğrenmek için bu sayfayı ziyaret edin.

Örnek: Özyinelemeyi Kullanarak Sayının Faktöriyelini Bulmak

#include <stdio.h>
long int multiplyNumbers(int n);

int main()
{
  int n;
  printf("pozitif bir tamsayı girin: ");
  scanf("%d", &n);
  printf("%d Faktöriyeli = %ld", n, multiplyNumbers(n));
  return 0;
}
long int multiplyNumbers(int n)
{
  if (n >= 1)
    return n*multiplyNumbers(n-1);
  else
    return 1;
}

Çıktısı :

pozitif bir tamsayı girin: 6
6 Faktöriyeli = 720

Kullanıcının 6 girdiğini varsayalım.

Başlangıçta multiplyNumbers (), 6 sayısı iletildikten sonra main () işlevinden çağrılır.

Ardından, aynı fonksiyondan multiplyNumbers () fonksiyonuna 5 geçirilir (özyinelemeli çağrı). Her özyinelemeli çağrıda, n argümanının değeri 1 azalır.

N’nin değeri 1’den küçük olduğunda, özyinelemeli çağrı durur.