C ile switch…case kullanarak basit bir hesap makinesi yapmak

Switch ve break deyimini kullanarak toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri için basit bir hesap makinesi oluşturmaya örnek.

Bu program kullanıcıdan bir +, -, *, / ve iki sayı alır, kullanıcı tarafından girilen işleci bağlı olarak iki sayı üzerinde hesaplama yapar.

Örnek: switch deyimini kullanarak basit hesap makinesi

# include <stdio.h>

int main() {

  char operator;
  double firstNumber,secondNumber;

  printf("bir işlem seçin (+, -, *,): ");
  scanf("%c", &operator);

  printf("iki sayı girin: ");
  scanf("%lf %lf",&firstNumber, &secondNumber);

  switch(operator)
  {
    case '+':
      printf("%.1lf + %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber + secondNumber);
      break;

    case '-':
      printf("%.1lf - %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber - secondNumber);
      break;

    case '*':
      printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber * secondNumber);
      break;

    case '/':
      printf("%.1lf / %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber / secondNumber);
      break;

    // hiçbir operatör seçilmedi(+, -, *, /)
    default:
      printf("operatör doğru değil");
  }
  
  return 0;
}

Çıktısı :

bir işlem seçin (+, -, *,): *
iki sayı girin: 1.5
4.5
1.5 * 4.5 = 6.8

Kullanıcı tarafından girilen * operatörü, operatör değişkeninde saklanır. Ve, iki işlenen, 1.5 ve 4.5 sırasıyla firstNumber ve secondNumber değişkenlerinde saklanır.

printf("%.1lf * %.1lf = %.1lf",firstNumber, secondNumber, firstNumber * secondNumber);

Bu ifade sonucu hesaplar ve ekranda gösterir.

Sonunda, break deyimi, switch deyimini sonlandırır.