Tam sayıdaki Basamak Sayısını Bulan C Programı

Kullanıcı tarafından girilen bir tamsayıdaki rakam sayısını bulmak için While döngüsü kullanacağız.

Bu program kullanıcıdan bir tamsayı alır ve basamak sayısını hesaplar. Örneğin: Kullanıcı 2319’a girerse, programın çıktısı 4 olacaktır.

Örnek 1 – Bir Tamsayıdaki Hanelerin Sayısını Bulma Programı

#include <stdio.h>
int main()
{
  long long n;
  int count = 0;

  printf("Bir tamsayı girin: ");
  scanf("%lld", &n);

  while(n != 0)
  {
    // n = n/10
    n /= 10;
    ++count;
  }

  printf("Basamak sayısı: %d", count);
}

Çıktısı :

Bir tamsayı girin: 3452
Basamak sayısı : 4

Kullanıcı tarafından girilen tam sayı n değişkeninde saklanır. Ardından while döngüsü, test ifadesi (n! = 0), 0 (false) olana kadar yinelenir.

İlk yinelemeden sonra n değeri 345 olur ve sayım 1’e çıkarılır.
İkinci yinelemeden sonra, n değeri 34 olur ve sayım 2’ye çıkarılır.
Üçüncü yinelemeden sonra, n değeri 3 olur ve sayım 3’e çıkarılır.
Dördüncü yinelemeden sonra, n değeri 0 olur ve sayım 4’e çıkarılır.
Daha sonra test ifadesi false olarak değerlendirilir ve döngü sona erer.