Özyineleme kullanarak OBEB bulmak için C programı

C programlamada özyineleme kullanarak (kullanıcı tarafından girilen) iki pozitif tamsayının OBEB’ini bulmak için örnek.

OBEB’i döngüler kullanarak nasıl bulabileceğinizi öğrenmek için bu sayfayı ziyaret edin.

Örnek : Özyineleme kullanarak OBEB bulmak

#include <stdio.h>
int hcf(int n1, int n2);
int main()
{
  int n1, n2;
  printf("pozitif iki tam sayı girin: ");
  scanf("%d %d", &n1, &n2);

  printf("%d ve %d sayısının OBEB'i %d.", n1, n2, hcf(n1,n2));
  return 0;
}

int hcf(int n1, int n2)
{
  if (n2 != 0)
    return hcf(n2, n1%n2);
  else 
    return n1;
}

Çıktısı :

pozitif iki tam sayı girin: 366
60
366 ve 60 sayısının OBEB'i 6.