Archives : Şubat-2019

Hits: 179pdf indirBu programda, en büyük öğeyi bulmak için ve belleği dinamik olarak tahsis etmek için calloc () fonksiyonunu kullanmayı öğreneceksiniz. Elementlerin sayısına bağlı olarak, hafıza kaybını önleyen gerekli boyut tahsis edilir. Eğer hafıza tahsis edilmemişse, hata gösterilir ve program sonlandırılır. Örnek: Dinamik Bellek Ayırma Kullanarak En Büyük Öğeyi Bulma – calloc () Ç..

Read more

Hits: 116pdf indirBu program kullanıcıdan üç tamsayı alır ve işaretçileri kullanarak bunları çevrimsel olarak değiştirir. Kullanıcı tarafından girilen üç değişken, sırasıyla a, b ve c değişkenlerinde saklanır. Ardından, bu değişkenler cyclicSwap () işlevine aktarılır. Gerçek değişkenleri geçmek yerine, bu değişkenlerin adresleri iletilir. Bu değişkenler, cyclicSwap () işlevinde döngüsel sırada değiştirildiğinde, ana işlevdeki a, b ve ..

Read more

Hits: 239pdf indirBu program sırasıyla r1 * c1 ve r2 * c2 olmak üzere iki matris alır. Ardından, program bu iki matrisi (mümkünse) çarpar ve ekranda görüntüler. İki matrisi çarpmak için, birinci matrisin sütun sayısının, ikinci matrisin satır sayısına eşit olması gerekir. Bu program, ilk matrisin sütun sayısı, ikinci matrisin satır sayısına eşit oluncaya kadar ..

Read more

Hits: 103pdf indirBu program r * c düzeninde iki matris alır ve iki boyutlu bir dizide saklar. Ardından, program bu iki matrisi ekler ve ekranda gösterir. Bu programda, kullanıcıdan satır sayısı için r ve sütun sayısı için c girmesi istenir. Bu programda r ve c’nin değeri 100’den az olmalıdır. Kullanıcıdan iki matrisin elemanlarını girmesi istenir ..

Read more

Hits: 118pdf indirBu program, kullanıcıdan matrisin boyutunu (satırlar ve sütunlar) girmesini ister. Ardından, kullanıcıdan bu matrislerin öğelerini girmesini ister ve son olarak sonucu ekler ve görüntüler. Bu görevi gerçekleştirmek için üç işlev yapılır: Kullanıcı ‘dan matris elemanlarını almak için enterData() İki matrisi çarpmak için multiplyMatrices() Sonuç matrisini çarpım işleminden sonra görüntülemek için display() Örnek: Matrisleri ..

Read more

Hits: 1262pdf indirBu program dizileri kullanarak 10 verinin standart sapmasını hesaplar. Bu program dizileri kullanarak bireysel bir serinin standart sapmasını hesaplar. Standart Sapma hakkında bilgi edinmek için bu sayfayı ziyaret edin. Standart sapmayı hesaplamak için, calculateSD() fonksiyonu yaratıldı. 10 eleman içeren dizi fonksiyona iletilir, bu fonksiyon standart sapmayı hesaplar ve onu main () fonksiyonuna döndürür. ..

Read more

Hits: 950pdf indirBu yazıda, dizilerle çalışmayı öğreneceksiniz. Dizi öğelerini örneklerle birlikte bildirmeyi, başlatmayı ve erişmeyi öğreneceksiniz. İçindekiler C dilinde Diziler Diziler nasıl bildirilir? Dizi elemanlarına nasıl erişilir? Bir dizi nasıl başlatılır? Bir diziye elemanlar nasıl eklenir? Bildirim sırasında diziyi başlat Örnek: Diziler Dizileri kullanırken dikkatli olun Dizi nedir? Dizi, tek bir türden sabit sayıda değer ..

Read more

Hits: 1175pdf indirC Programlama Çok Boyutlu Diziler (Multidimensional Arrays) Bu makalede, çok boyutlu dizilerle çalışmayı öğreneceksiniz (iki boyutlu ve üç boyutlu dizi). 2 boyutlu bir dizi C programlamada, çok boyutlu dizi olarak bilinen bir dizi dizisi oluşturabilirsiniz. Örneğin, Burada, x iki boyutlu (2d) bir dizidir. Dizi 12 eleman tutabilir. Diziyi 3 satırlı tablo olarak düşünebilirsiniz ..

Read more

Hits: 744pdf indir C Programlamada Dizileri bir fonksiyonda nasıl kullanırım? Bu yazıda, C programlamada bir fonksiyonda dizileri kullanmayı öğreneceksiniz. Hem bir boyutlu hem de çok boyutlu dizileri bir fonksiyonda aktarmayı öğreneceksiniz. Bir fonksiyona bir dizinin tek bir dizi öğesini veya tüm bir diziyi aktarabilirsiniz. Bir Boyutlu Diziyi Bir fonksiyona aktarmak Örnek 1: Bir dizinin tek ..

Read more

Hits: 458pdf indirBu makalede, C ile dizileri ve işaretçileri oluşturmayı ve bunlarla çalışmayı detaylı örneklerle öğreneceksiniz. Dizi ve İşaretçi Örnekleri C ‘de Dizileri Kullanarak Ortalama Hesaplama Programı Bir Dizinin En Büyük Öğesini Bulmak için C Programı C ‘de Standart Sapma Hesaplama Programı Çok Boyutlu Dizileri Kullanarak İki Matris Ekleme C Programı Çok Boyutlu Dizileri Kullanarak ..

Read more

Hits: 449pdf indirBu program, kullanıcıdan n sayısını alır (burada n, kullanıcı tarafından belirtilir) ve verileri bir dizide saklar. Ardından, bu program döngüleri kullanarak bu dizinin en büyük öğesini görüntüler. Örnek: Bir dizinin en büyük öğesini bulma Çıktısı : Bu program kullanıcıdan n eleman alır ve diziyi arr[] dizisine kaydeder. En büyük elemanı bulmak için dizinin ..

Read more

Hits: 1351pdf indirBu program kullanıcıdan n sayısı alır (burada n, kullanıcı tarafından belirtilir), dizi veriyi depolar ve bu sayıların ortalamasını hesaplar. Dizileri Kullanarak Ortalama Hesaplamak için Kaynak Kod Çıktısı : Bu program dizideki elementlerin sayısını alır ve n değişkeninde saklar. Ardından, for döngüsü kullanıcıdan tüm öğeleri alır ve girilen sayıların toplamını sum değişkeninde saklar. Son ..

Read more

Hits: 314pdf indirBu program kullanıcıdan bir cümle alır ve özyineleme kullanarak bu cümleyi ters çevirir. Bu program cümleyi ters çevirmek veya cümleyi saklamak için string kullanmaz. Örnek: Özyineleme kullanarak bir cümleyi ters çevir Çıktısı : Bu program ilk önce “Bir cümle girin:” yazıyor. Ardından, hemen reverseSentence() fonksiyonu çağrılır. Bu fonksiyon kullanıcı tarafından girilen ilk harfi ..

Read more