İşaretçiyi Kullanarak Bir Dizinin Öğelerine Erişmek için C Programı

İşaretçiyi Kullanarak Bir Dizinin Öğelerine Erişmek için C Programı, C Program to Access Elements of an Array Using Pointer

Bu program beş elemanlı bir diziyi deklare eder ve bu dizinin elemanlarına işaretçi kullanılarak erişilir.

Örnek: İşaretçileri Kullanarak Dizi Öğelerine Erişim

#include <stdio.h>

int main()
{
  int data[5], i;
  printf("Öğeleri gir: ");

  for(i = 0; i < 5; ++i)
   scanf("%d", data + i);

  printf("Girdklerin: \n");
  for(i = 0; i < 5; ++i)
   printf("%d\n", *(data + i));

  return 0;
}

Çıktısı :

Öğeleri gir: 1
2
3
5
4
Girdiklerin: 
1
2
3
5
4