C ile Bir Matrisin Transpozunu Bulma

Bu program matrisin transpozunu hesaplar.


Bu program kullanıcıdan bir r * c matrisini alır ve bu matrisin transpozisyonunu hesaplar.

Bu programda, kullanıcıdan r satır sayısını ve c sütun sayısını girmesi istenir. Bu programda r ve c’nin değeri 10’dan az olmalıdır.

Kullanıcıdan matrisin elemanlarını girmesi istenir (r * c sırası ile).

Ardından, program matrisin devrik değerini hesaplar ve ekranda gösterir.

Örnek: C ile Bir Matrisin Devrik Değerini Bulma Programı

#include <stdio.h>

int main()
{
  int a[10][10], transpose[10][10], r, c, i, j;
  printf("Matris satır ve sütunlarını girin: ");
  scanf("%d %d", &r, &c);

  // Matrisin elemanlarını saklıyoruz
  printf("\nMatris elemanlarını girin:\n");
  for(i=0; i<r; ++i)
    for(j=0; j<c; ++j)
    {
      printf("Eleman girin a%d%d: ",i+1, j+1);
      scanf("%d", &a[i][j]);
    }

  // Matris gösteriliyor a[][] */
  printf("\nGirilen Matris: \n");
  for(i=0; i<r; ++i)
    for(j=0; j<c; ++j)
    {
      printf("%d ", a[i][j]);
      if (j == c-1)
        printf("\n\n");
    }

  // A matrisinin transpozisyonunu bulma
  for(i=0; i<r; ++i)
    for(j=0; j<c; ++j)
    {
      transpose[j][i] = a[i][j];
    }

  // A matrisinin transpozisyonunu görüntüleme
  printf("\nMatrisin transpozu:\n");
  for(i=0; i<c; ++i)
    for(j=0; j<r; ++j)
    {
      printf("%d ",transpose[i][j]);
      if(j==r-1)
        printf("\n\n");
    }

  return 0;
}

Çıktısı :

Matris satır ve sütunlarını girin: 2
3

Matris elemanını girin:
Eleman girin a11: 2
Eleman girin a12: 3
Eleman girin a13: 4
Eleman girin a21: 5
Eleman girin a22: 6
Eleman girin a23: 4

Girilen Matris: 
2 3 4 

5 6 4 


Matrisin transpozu:
2 5 

3 6 

4 4