Döngüdeki Numaraları Referansa Göre Kullanarak Değiştirme C Programı

Bu program kullanıcıdan üç tamsayı alır ve işaretçileri kullanarak bunları çevrimsel olarak değiştirir.

Kullanıcı tarafından girilen üç değişken, sırasıyla a, b ve c değişkenlerinde saklanır.

Ardından, bu değişkenler cyclicSwap () işlevine aktarılır. Gerçek değişkenleri geçmek yerine, bu değişkenlerin adresleri iletilir.

Bu değişkenler, cyclicSwap () işlevinde döngüsel sırada değiştirildiğinde, ana işlevdeki a, b ve c değişkenleri de otomatik olarak değiştirilir.

#include<stdio.h>
void cyclicSwap(int *a,int *b,int *c);

int main()
{
  int a, b, c;

  printf("Sırasıyla a, b ve c için değer girin: ");
  scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);

  printf("Değişimden önceki değer:\n");
  printf("a = %d \nb = %d \nc = %d\n",a,b,c);

  cyclicSwap(&a, &b, &c);

  printf("Değişimden sonraki değer:\n");
  printf("a = %d \nb = %d \nc = %d",a, b, c);

  return 0;
}
void cyclicSwap(int *a,int *b,int *c)
{

  int temp;

  temp = *b;
  *b = *a;
  *a = *c;
  *c = temp;
}

Çıktısı :

Sırasıyla a, b ve c için değer girin: 1
2
3
Değişimden önceki değer:
a = 1 
b = 2 
c = 3
Değişimden sonraki değer:
a = 3 
b = 1 
c = 2

CyclicSwap () işlevinden hiçbir değer döndürmediğimize dikkat edin.