Bir Dizinin En Büyük Öğesini Bulmak için C Programı

Bu program, kullanıcıdan n sayısını alır (burada n, kullanıcı tarafından belirtilir) ve verileri bir dizide saklar. Ardından, bu program döngüleri kullanarak bu dizinin en büyük öğesini görüntüler.

Örnek: Bir dizinin en büyük öğesini bulma

#include <stdio.h>

int main()
{
  int i, n;
  float arr[100];

  printf("Toplam eleman sayısını girin (1 ve 100 arasında): ");
  scanf("%d", &n);
  printf("\n");


  for(i = 0; i < n; ++i)
  {
    printf("Sayı Girin %d: ", i+1);
    scanf("%f", &arr[i]);
  }

  
  for(i = 1; i < n; ++i)
  {
 // En küçük elemanı bulmak istiyorsanız < ve > işaretlerini değiştirin
    if(arr[0] < arr[i])
      arr[0] = arr[i];
  }
  printf("En büyük eleman = %.2f", arr[0]);

  return 0;
}

Çıktısı :

Toplam eleman sayısını girin(1 ve 100 arasında): 8

Sayı Girin 1: 23.4
Sayı Girin 2: -34.5
Sayı Girin 3: 50
Sayı Girin 4: 33.5
Sayı Girin 5: 55.5
Sayı Girin 6: 43.7
Sayı Girin 7: 5.7
Sayı Girin 8: -66.5
En büyük eleman = 55.5

Bu program kullanıcıdan n eleman alır ve diziyi arr[] dizisine kaydeder.

En büyük elemanı bulmak için dizinin ilk iki elemanı kontrol edilir ve bu iki elemanın en büyüğü arr [0] içine yerleştirilir.

Ardından, birinci ve üçüncü elemanlar kontrol edilir ve bu iki elemanın en büyüğü arr [0] içine yerleştirilir.

Bu işlem ilk ve son elemanlar kontrol edilinceye kadar devam eder.

Son olarak, dizinin en büyük elemanı arr [0] konumunda olacaktır.

Yukarıdaki program iyi çalışıyor ancak orijinal diziyi de değiştiriyor. Aşağıdaki program, bir dizinin en büyük elemanını, orijinal diziyi değiştirmeden hesaplar.

#include <stdio.h>

int main()
{
  int i, n;
  float arr[100], temp;

  printf("Toplam eleman sayısını girin(1 to 100): ");
  scanf("%d", &n);
  printf("\n");

  
  for(i = 0; i < n; ++i)
  {
    printf("Sayı Girin %d: ", i+1);
    scanf("%f", &arr[i]);
  }

  
  for(i = 1; i < n; ++i)
  {
// En küçük elemanı bulmak istiyorsanız < ve > işaretlerini değiştirin
    if(arr[0] < arr[i]) 
    {
      temp = arr[0];
      arr[0] = arr[i];
      arr[i] = temp;
    }
     
  }
  printf("En büyük eleman = %.2f", arr[0]);

  return 0;
}

Örneği daha iyi anlamanız için Diziler konumuza bakmanızı öneririz.