Dinamik Bellek Ayırtmayı Kullanarak En Büyük Sayıyı Bulma C Programı (Dynamic Memory Allocation)

Bu programda, en büyük öğeyi bulmak için ve belleği dinamik olarak tahsis etmek için calloc () fonksiyonunu kullanmayı öğreneceksiniz.

Elementlerin sayısına bağlı olarak, hafıza kaybını önleyen gerekli boyut tahsis edilir. Eğer hafıza tahsis edilmemişse, hata gösterilir ve program sonlandırılır.

Örnek: Dinamik Bellek Ayırma Kullanarak En Büyük Öğeyi Bulma – calloc ()

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int i, num;
  float *data;

  printf("Toplam eleman sayısını girin (1 - 100): ");
  scanf("%d", &num);


  data = (float*) calloc(num, sizeof(float));

  if(data == NULL)
  {
    printf("Hata!!! hafıza tahsis edilmedi.");
    exit(0);
  }

  printf("\n");


  for(i = 0; i < num; ++i)
  {
    printf("sayıyı girin %d: ", i + 1);
    scanf("%f", data + i);
  }


  for(i = 1; i < num; ++i)
  {

    if(*data < *(data + i))
      *data = *(data + i);
  }

  printf("En büyük eleman = %.2f", *data);

  return 0;
}

Çıktısı :

Toplam eleman sayısını girin (1 - 100): 10

sayıyı girin 1: 2.34
sayıyı girin 2: 3.43
sayıyı girin 3: 6.78
sayıyı girin 4: 2.45
sayıyı girin 5: 7.64
sayıyı girin 6: 9.05
sayıyı girin 7: -3.45
sayıyı girin 8: -9.99
sayıyı girin 9: 5.67
sayıyı girin 10: 34.95
En büyük eleman: 34.95