Çok Boyutlu Dizileri Kullanarak İki Matris Ekleme C Programı

Bu program r * c düzeninde iki matris alır ve iki boyutlu bir dizide saklar. Ardından, program bu iki matrisi ekler ve ekranda gösterir.

Bu programda, kullanıcıdan satır sayısı için r ve sütun sayısı için c girmesi istenir. Bu programda r ve c’nin değeri 100’den az olmalıdır.

Kullanıcıdan iki matrisin elemanlarını girmesi istenir (r * c sırası ile).

Ardından, program bu iki matrisi ekler, başka bir matriste (iki boyutlu dizi) kaydeder ve ekranda görüntüler.

#include <stdio.h>
int main(){
  int r, c, a[100][100], b[100][100], sum[100][100], i, j;

  printf("Satır sayısını girin (1 ile 100 arasında): ");
  scanf("%d", &r);
  printf("Sütun sayısını girin (1 ile 100 arasında): ");
  scanf("%d", &c);

  printf("\n1. matris elemanlarını girin:\n");

  for(i=0; i<r; ++i)
    for(j=0; j<c; ++j)
    {
      printf("Eleman girin a%d%d: ",i+1,j+1);
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }

  printf("2. matris elemanlarını girin:\n");
  for(i=0; i<r; ++i)
    for(j=0; j<c; ++j)
    {
      printf("Eleman girin a%d%d: ",i+1, j+1);
      scanf("%d", &b[i][j]);
    }  for(i=0;i<r;++i)
    for(j=0;j<c;++j)
    {
      sum[i][j]=a[i][j]+b[i][j];
    }

  printf("\nİki matrisin toplamı: \n\n");

  for(i=0;i<r;++i)
    for(j=0;j<c;++j)
    {

      printf("%d  ",sum[i][j]);

      if(j==c-1)
      {
        printf("\n\n");
      }
    }
  
  return 0;
}

Çıktısı :

Satır sayısını girin (1 ile 100 arasında): 2
Sütun sayısını girin (1 ile 100 arasında): 3

1. matris elemanlarını girin:
Eleman girin a11: 2
Eleman girin a12: 3
Eleman girin a13: 4
Eleman girin a21: 5
Eleman girin a22: 2
Eleman girin a23: 3
2. matris elemanlarını girin:
Eleman girin a11: -4
Eleman girin a12: 5
Eleman girin a13: 3
Eleman girin a21: 5
Eleman girin a22: 6
Eleman girin a23: 3

İki matrisin toplamı: 

-2  8  7  

10  8  6