C Dizileri Kullanarak Ortalama Hesaplama Programı

Bu program kullanıcıdan n sayısı alır (burada n, kullanıcı tarafından belirtilir), dizi veriyi depolar ve bu sayıların ortalamasını hesaplar.

Dizileri Kullanarak Ortalama Hesaplamak için Kaynak Kod

#include <stdio.h>

int main()
{
  int n, i;
  float num[100], sum = 0.0, average;

  printf("Elementlerin sayısını girin: ");
  scanf("%d", &n);

  while (n > 100 || n <= 0)
  {
    printf("Hata! bu sayı aralığında olmalıdır (1 ve 100).\n");
    printf("Numarayı tekrar girin: ");
    scanf("%d", &n);
  }

  for(i = 0; i < n; ++i)
  {
    printf("%d. Sayıyı gir: ", i+1);
    scanf("%f", &num[i]);
    sum += num[i];
  }

  average = sum / n;
  printf("Ortalama= %.2f", average);

  return 0;
}

Çıktısı :

Elementlerin sayısını girin: 6
1. Sayıyı gir: 45.3
2. Sayıyı gir: 67.5
3. Sayıyı gir: -45.6
4. Sayıyı gir: 20.34
5. Sayıyı gir: 33
6. Sayıyı gir: 45.6
Ortalama = 27.69

Bu program dizideki elementlerin sayısını alır ve n değişkeninde saklar.

Ardından, for döngüsü kullanıcıdan tüm öğeleri alır ve girilen sayıların toplamını sum değişkeninde saklar.

Son olarak, ortalama, toplamı (sum) n element sayısına bölerek hesaplanır.

average = sum / n;

Örneği daha iyi anlamanız için Diziler konumuza bakmanızı öneririz.