C ile Standart Sapma Hesaplama Programı

Bu program dizileri kullanarak 10 verinin standart sapmasını hesaplar.

Bu program dizileri kullanarak bireysel bir serinin standart sapmasını hesaplar. Standart Sapma hakkında bilgi edinmek için bu sayfayı ziyaret edin.

Standart sapmayı hesaplamak için, calculateSD() fonksiyonu yaratıldı. 10 eleman içeren dizi fonksiyona iletilir, bu fonksiyon standart sapmayı hesaplar ve onu main () fonksiyonuna döndürür.

Örnek: Standart Sapma Hesaplama Programı

#include <stdio.h>
#include <math.h>

float calculateSD(float data[]);

int main()
{
  int i;
  float data[10];

  printf("10 eleman giriniz: ");
  for(i=0; i < 10; ++i)
    scanf("%f", &data[i]);

  printf("\nStandart Sapması = %.6f", calculateSD(data));

  return 0;
}

float calculateSD(float data[])
{
  float sum = 0.0, mean, standardDeviation = 0.0;

  int i;

  for(i=0; i<10; ++i)
  {
    sum += data[i];
  }

  mean = sum/10;

  for(i=0; i<10; ++i)
    standardDeviation += pow(data[i] - mean, 2);

  return sqrt(standardDeviation/10);
}

Çıktısı :

10 eleman giriniz: 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Standart Sapması = 2.872281