C ile kullanıcı tarafından girilen birkaç sayının toplamı (Sum)

Daha önceki örneğimizde “C ile Kullanıcı Tarafından Girilen İki Tam Sayıyı Toplama Programı” yazdırmıştık. Şimdi ise kaç tane sayının toplanacağını da kullanıcıdan alacağız.

//kullanıcı tarafından girilen birkaç sayının toplamını yazdırın
#include <stdio.h>
int main() {
 int num, sum = 0;
 printf("Bir sayı girin: (toplanacak sayı adeti) ");
 scanf("%d", &num);
 while (num != 0) {
 sum = sum + num;
 printf("Bir sayı girin: (toplanacak sayılar)");
 scanf("%d", &num);
 }
 printf("\n Toplam %d\n", sum);
}