C ile Kullanıcı Tarafından Girilen İki Tam Sayıyı Toplama Programı

Bu programda, kullanıcıdan iki tamsayı girmesi istenir. Ardından, bu iki tamsayının toplamı bir değişkende saklanır ve ekranda gösterilir.

#include 
int main()
{
  int firstNumber, secondNumber, sumOfTwoNumbers;
  
  printf("iki tam sayı giriniz: ");

  // girilen iki tam sayı scanf () fonsiyonu kullanılarak saklanır.
  scanf("%d %d", &firstNumber, &secondNumber);

  // iki değişkenin toplamı sumOfTwoNumbers öğesinde depolanır.
  sumOfTwoNumbers = firstNumber + secondNumber;

  // Toplamı görüntüler 
  printf("%d + %d = %d", firstNumber, secondNumber, sumOfTwoNumbers);

  return 0;
}

Çıktısı :

iki tam sayı giriniz: 12 
11
12 + 11 = 23

Bu programda, kullanıcıdan iki tamsayı girmesi istenir. Kullanıcı tarafından girilen iki tamsayı sırasıyla firstNumber ve secondNumber değişkenlerinde saklanır. Bu, scanf () işlevi kullanılarak yapılır.

Ardından, firstNumber ve secondNumber değişkenleri + operatörü kullanılarak eklenir ve sonuç sumOfTwoNumbers öğesinde depolanır.

Son olarak, sumfTwoNumbers, printf () fonksiyonu kullanılarak ekranda görüntülenir.