Üç Rakam Arasındaki En Büyük Rakamı Bulan C Programı

Bu örnekte, üç sayı arasındaki (kullanıcı tarafından girilen) en büyük sayı, üç farklı yöntem kullanılarak bulunur.

Örnek 1 : if kullanarak bulma

#include <stdio.h>
int main()
{
  double n1, n2, n3;

  printf("Üç farklı sayı girin: ");
  scanf("%lf %lf %lf", &n1, &n2, &n3);

  if( n1>=n2 && n1>=n3 )
    printf("%.2f en büyük sayıdır.", n1);

  if( n2>=n1 && n2>=n3 )
    printf("%.2f en büyük sayıdır.", n2);

  if( n3>=n1 && n3>=n2 )
    printf("%.2f en büyük sayıdır.", n3);

  return 0;
}

Örnek 2 : if … else kullanarak bulma

#include <stdio.h>
int main()
{
  double n1, n2, n3;

  printf("Üç farklı sayı girin: ");
  scanf("%lf %lf %lf", &n1, &n2, &n3);

  if (n1>=n2)
  {
    if(n1>=n3)
      printf("%.2lf en büyük sayıdır.", n1);
    else
      printf("%.2lf en büyük sayıdır.", n3);
  }
  else
  {
    if(n2>=n3)
      printf("%.2lf en büyük sayıdır.", n2);
    else
      printf("%.2lf en büyük sayıdır.",n3);
  }
  
  return 0;
}

Örnek 3 : if … else if … else kullanarak bulma

#include <stdio.h>
int main()
{
  double n1, n2, n3;

  printf("Üç farklı sayı girin: ");
  scanf("%lf %lf %lf", &n1, &n2, &n3);

  if( n1>=n2 && n1>=n3)
    printf("%.2lf en büyük sayıdır.", n1);

  else if (n2>=n1 && n2>=n3)
    printf("%.2lf en büyük sayıdır.", n2);

  else
    printf("%.2lf en büyük sayıdır.", n3);

  return 0;
}