strlen örneği

Hits: 68

image_pdfpdf indir

Kelimenin Karakter Sayısını Hesaplama :

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
 
void main(void)
{
   char kelime[100];
   int uzunluk = 0;
 
   clrscr();
 
   printf("\n Bir kelime giriniz :");
   gets(kelime);
   fflush(stdin);
 
   uzunluk = strlen(kelime);
 
   printf(" \"%s\" kelimesi %i karakterden ibaret.",kelime,uzunluk);
   getch();
}