Sayının Pointer Kullanarak Değerini Ve Adresini Veren C Programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
void main(void)
{
   int sayi = 0;
   int *ptr = &sayi ;
 
   clrscr();
 
   printf("\n Bir sayi giriniz : ");
   scanf("%i",ptr);
   fflush(stdin);
 
   printf("\n \"sayi\" degiskeninin degeri : %i",sayi);
   printf("\n \"sayi\" degiskeninin adresi : %x",&sayi);
 
   printf("\n\n Pointer ile aciklama");
   printf("\n \"sayi\" degiskeninin degeri (ptr ile) : %i",*ptr);
   printf("\n \"sayi\" degiskeninin adresi (ptr ile) : %x",ptr);
 
   getch();
}