Sayının Faktöriyelini Bulmak için C Programı

Bu örnekte For Döngüsü ile bir sayının Faktöriyelni hesaplamayı öğreneceksiniz.

Bu örnekte For Döngüsü ile bir sayının Faktöriyelini hesaplamayı öğreneceksiniz.

factorial of n (n!) = 1*2*3*4....n

Negatif sayıların Faktöriyeli yoktur. Ve, 0’ın Faktöriyeli 1 dir.

Örnek :

#include <stdio.h>
int main()
{
  int n, i;
  unsigned long long factorial = 1;

  printf("bir tamsayı girin: ");
  scanf("%d",&n);

  // kullanıcı negatif bir tamsayı girerse hatayı göster
  if (n < 0)
    printf("Hata! Negatif sayının Faktöriyeli yoktur.");

  else
  {
    for(i=1; i<=n; ++i)
    {
      factorial *= i;       // factorial = factorial*i;
    }
    printf("%d sayısının Faktöriyeli = %llu", n, factorial);
  }

  return 0;
}

Çıktısı :

bir tamsayı girin: 10
10 sayısının Faktöriyeli = 3628800

Bu program kullanıcıdan pozitif bir tamsayı alır ve For döngüsü kullanarak Faktöriyeli hesaplar.