Sayının Çift mi Tek mi olduğunu Kontrol Eden C Programı

Bu örnekte, if … else ifadesi, kullanıcı tarafından girilen bir sayının çift mi yoksa tek mi olduğunu kontrol etmek için kullanılır.

Çift sayı, tam olarak 2 ile bölünebilen bir tam sayıdır. Örnek: 0, 8, -24

Tek sayı, 2 ile tam olarak bölünmeyen bir tam sayıdır. Örnek: 1, 7, -11, 15

Örnek 1: Çift ya da Tek Kontrol Etme Programı

#include <stdio.h>
int main()
{
  int number;

  printf("Bir tamsayı girin: ");
  scanf("%d", &number);

  // Sayı 2 ile tamamen bölünebilirse geçerlidir
  if(number % 2 == 0)
    printf("%d Çifttir.", number);
  else
    printf("%d Tektir.", number);

  return 0;
}

Çıktısı :

Bir tamsayı girin : -7
-7 Tektir.

Programda, kullanıcı tarafından girilen tam sayı değişken numarada saklanır.

Ardından, sayının 2 ile tamamen bölünebilir olup olmadığı modulus operatörü kullanılarak kontrol edilir.

Sayı 2 ile bölünebiliyorsa, test ifadesi sayısı (% 2 == 0) 1 (doğru) olarak değerlendirilir ve sayı çifttir.

Ancak, test ifadesi 0 (false) olarak değerlendirilirse, sayı tek olur.

Örnek 2: Koşul Operatörü Kullanarak Tek – Çift Kontrol Etme Programı

#include <stdio.h>
int main()
{
  int number;

  printf("Bir tamsayı girin: ");
  scanf("%d", &number);

  (number % 2 == 0) ? printf("%d çifttir.", number) : printf("%d tektir.", number);

  return 0;
}