Sayının ASAL Sayı Olup Olmadığını Bulan C Programı