Sayının Asal Olup Olmadığını Fonksiyon Kullanarak Hesaplayan C Programı