Sayının Asal Olup Olmadığını Fonksiyon Kullanarak Hesaplayan C Programı

Hits: 37

image_pdfpdf indir
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
void main(void)
{
   void asalsayi(int);
   int sayi = 0;
 
   clrscr();
 
   printf("\n Bir sayi giriniz : ");
   scanf("%i",&sayi);
   fflush(stdin);
 
   asalsayi(sayi);
 
   getch();
}
 
void asalsayi(int say)
{
   int n = 0;
   char prime = 'E';
 
   for(n=2;n<say;n++)
   {
      if( say % n == 0 )
      {
        prime = 'H';
        break;
      }
   }
 
   if( prime == 'E' )
      printf("\n %i bir asal sayidir.",say);
   else
      printf("\n %i bir asal sayi degildir.",say);
}