Öğrenci Bilgilerini Saklamak İçin C Programı

Bu program, bir öğrencinin bilgilerini depolar ve yapıları kullanarak ekranda görüntüler.

Bu program, bir öğrencinin bilgilerini depolar ve yapıları kullanarak ekranda görüntüler.

Bilgileri depolamak ve ekranda görüntülemek için bir yapı değişkeni s yaratılır.

Örnek: Bilgileri Sakla ve Yapıyı Kullanarak Görüntüle

#include <stdio.h>
struct student
{
  char name[50];
  int roll;
  float marks;
} s;
int main()
{
  printf("Enter information:\n");
  printf("Enter name: ");
  scanf("%s", s.name);
  printf("Enter roll number: ");
  scanf("%d", &s.roll);
  printf("Enter marks: ");
  scanf("%f", &s.marks);
  printf("Displaying Information:\n");
  printf("Name: ");
  puts(s.name);
  printf("Roll number: %d\n",s.roll);
  printf("Marks: %.1f\n", s.marks);
  return 0;
}

Çıktısı :

Enter information:
Enter name: Jack
Enter roll number: 23
Enter marks: 34.5
Displaying Information:
Name: Jack
Roll number: 23
Marks: 34.5