Öğrenci Bilgilerini Saklamak İçin C Programı

Hits: 420

image_pdfpdf indir

Bu program, bir öğrencinin bilgilerini depolar ve yapıları kullanarak ekranda görüntüler.

Bilgileri depolamak ve ekranda görüntülemek için bir yapı değişkeni s yaratılır.

Örnek: Bilgileri Sakla ve Yapıyı Kullanarak Görüntüle

#include <stdio.h>
struct student
{
  char name[50];
  int roll;
  float marks;
} s;
int main()
{
  printf("Enter information:\n");
  printf("Enter name: ");
  scanf("%s", s.name);
  printf("Enter roll number: ");
  scanf("%d", &s.roll);
  printf("Enter marks: ");
  scanf("%f", &s.marks);
  printf("Displaying Information:\n");
  printf("Name: ");
  puts(s.name);
  printf("Roll number: %d\n",s.roll);
  printf("Marks: %.1f\n", s.marks);
  return 0;
}

Çıktısı :

Enter information:
Enter name: Jack
Enter roll number: 23
Enter marks: 34.5
Displaying Information:
Name: Jack
Roll number: 23
Marks: 34.5