Matrisin Simetrik Olup Olmadığını Bulan C Programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
void main(void)
{
   int matris[3][3];
   int satir = 0, sutun = 0;
   char simetrik = 'E';
 
   clrscr();
 
   printf("\n Matrisin degerlerini giriniz : ");
 
   for( satir= 0 ; satir < 3; satir++ )
   {
      for ( sutun = 0; sutun < 3; sutun++ )
      {
        printf("\n Deger [%i][%i] : ",satir+1,sutun+1);
        scanf("%i",&matris[satir][sutun]);
        fflush(stdin);
      }
   }
 
 
   for( satir= 0 ; satir < 3; satir++ )
   {
      for ( sutun = 0;sutun < 3;sutun++ )
      {
         if( satir != sutun )
        {
          if( matris[satir][sutun] != matris[sutun][satir] )
          {
            simetrik = 'H';
            break;
          }
        }
      }
   }
 
 
   if(simetrik == 'E' )
     printf("\n Matris Simetriktir.");
   else
     printf("\n Matris Simetrik Degildir.");
 
   getch();
}