Kullanıcı Tarafından Girilen Karakterin ASCII Değerini Bulan C Programı

C programlamada, bir karakter değişkeni karakterin kendisinden ziyade ASCII değerini (0 ile 127 arasında bir tam sayı) tutar. Bu programda bir karakterin ASCII değerini nasıl bulacağınızı öğreneceksiniz.

#include <stdio.h>
int main()
{
  char c;
  printf("Bir karakter giriniz: ");

  // Kullanıcıdan gelen karakter girişi okunur
  scanf("%c", &c); 
  
  // %d karakterin tam sayı değerini gösterir
  // %c gerçek karakteri gösterir
  printf("%c karakterinin ASCII değeri = %d", c, c);
  return 0;
}

Çıktısı :

Bir karakter giriniz: G
G karakterinin ASCII değeri= 71

Bu programda, kullanıcıdan c değişkeninde saklanan bir karakteri girmesi istenir. Bu karakterin ASCII değeri, bu değişkenin kendisinden ziyade c değişkeninde saklanır.

%d format dizesi kullanıldığında, 71 (‘G’ ASCII değeri) görüntülenir.

%c biçiminde dize kullanıldığında, ‘G’ nin kendisi görüntülenir.