Kullanıcı Tarafından Girilen İki Tamsayının Bölümünü ve Kalanını Bulan C Programı

Bu program, bir tamsayı başka bir tamsayıya bölündüğünde bölümü ve kalanı değerlendirir.

Bu program, bir tamsayı başka bir tamsayıya bölündüğünde bölümü ve kalanı değerlendirir.

#include <stdio.h>
int main(){

  int dividend, divisor, quotient, remainder;

  printf("Bölünen Sayı: ");
  scanf("%d", &dividend);

  printf("Bölen Sayı: ");
  scanf("%d", &divisor);

  // Bölüm
  quotient = dividend / divisor;

  // Kalan
  remainder = dividend % divisor;

  printf("Bölüm = %d\n", quotient);
  printf("Kalan = %d", remainder);

  return 0;
}

Çıktısı :

Bölünen Sayı: 25
Bölen Sayı: 4
Bölüm = 6
Kalan = 1

Bu programda, kullanıcıdan sırasıyla Bölünen ve Bölen iki tamsayı girmesi istenir.

Daha sonra bölüm, / operatör kullanılarak değerlendirilir ve değişken bölüm içinde saklanır.

Benzer şekilde, kalan (mod % operatörü) kullanılarak değerlendirilir ve kalan değişkende saklanır.

Son olarak, bölüm ve kalan printf () işlevi kullanılarak görüntülenir.