Kelimelerin Baş Harflerinin Hepsini Büyük Harfe çeviren C Programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
 
void main(void)
{
   char metin[100];
   char harf;
 
   int uzunluk = 0;
   int n = 0;
 
   clrscr();
 
   printf("\n Bir metin giriniz : ");
   gets(metin);
   fflush(stdin);
 
   if( metin[0] >= 'a' && metin[0] <= 'z' )
     metin[0] = metin[0] - 32;
 
 
   while( metin[n] != '\0' )
   {
     harf = metin[n];
 
     if( harf == ' ' )
     {
        n++;
        harf = metin[n];
 
       if( harf >= 'a' && harf <= 'z' )
       {
          harf = harf - 32;
          metin[n] = harf;
       }
     }
      n++;
   }
 
   printf("\n Yeni Metin : %s",metin);
 
   getch();
}