Karenin Alanı Ve çevresini Hesaplayan C Programı

Hits: 117

image_pdfpdf indir
void main(void)
{
 int kenar;
 float sonuc;
 clrscr();
 printf ("Lutfen karenin bir kenarını giriniz? (m): ");
 scanf("%d",&kenar);
 
 sonuc = float(kenar) * float(kenar);
 printf ("\n\nKarenin Alani %ld mı ve ",long(sonuc));
 
 printf ("Cevresi %5.0f m'dir.",(4*float(kenar)));
 getch();
}