int, float, double ve char boyutlarını bulmak için C Programı

Bu program int, float, double ve char tipinde 4 değişken bildirir. Ardından, her değişkenin boyutunu sizeof operatörü kullanılarak hesaplanır.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int integerType;
  float floatType;
  double doubleType;
  char charType;

  // Sizeof operatörü, bir değişkenin boyutunu hesaplamak için kullanılır.
  printf("Boyut int: %ld bytes\n",sizeof(integerType));
  printf("Boyut float: %ld bytes\n",sizeof(floatType));
  printf("Boyut double: %ld bytes\n",sizeof(doubleType));
  printf("Boyut char: %ld byte\n",sizeof(charType));

  return 0;
}

Çıktısı :

Boyut int: 4 bytes
Boyut float: 4 bytes
Boyut double: 8 bytes
Boyut char: 1 byte

Bu programda 4 değişken integerType, floatType, doubleType ve charType sırasıyla int, float, double ve char tipine sahip olarak bildirilmiştir. Daha sonra her değişkenin büyüklüğü sizeof operatörü kullanılarak belirlenir.