İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Bir Denklemin Köklerini Bulan C Programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
 
void main(void)
{
   float x1,x2;
   int a,b,c,delta;
 
   printf("\n A Degeri :"); scanf("%d",&a);
   printf("\n B Degeri :"); scanf("%d",&b);
   printf("\n C Degeri :"); scanf("%d",&c);
 
   delta = pow(b,2) - 4*a*c;
 
   x1 = (-b + sqrt(delta))/(2*a);
   x2 = (-b - sqrt(delta))/(2*a);
 
   if (delta < 0)
      printf("\n Denklemin koku yoktur.\n");
   else if (delta == 0)
   {
      printf("Denklemin kokleri esittir.\n");
      printf ("X1 = X2 = %.2f",x1);
   }
   else
   {
      printf("\n\nDenklemin Kokleri");
      printf("\n-----------------\n");
      printf("X1 = %.2f\n",x1);
      printf("X2 = %.2f\n",x2);
   }
 
   getch();
}