iki Sayının Toplamını Ve Farkını Veren Program

Hits: 58

image_pdfpdf indir
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
void main(void)
{
  int sayi1 = 50;
  int sayi2 = 30;
 
  int *ptr1;
  int *ptr2;
 
  int toplam = 0;
  int fark = 0;
 
  ptr1 = &sayi1;
  ptr2 = &sayi2;
 
  clrscr();
 
  toplam = *ptr1 + *ptr2;
  fark  = *ptr1 - *ptr2;
 
  printf("\n Toplamlari : %i",toplam);
  printf("\n Farklari  : %i",fark);
 
  getch();
}