iki Kelimeden Hangisinin Uzun Olduğunu Bulan C Programı

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
 
void main(void)
{
   char kelime1[25];
   char kelime2[25];
   int sonuc;
 
   clrscr();
 
   printf("\n Birinci kelime :");
   gets(kelime1);
   fflush(stdin);
 
   printf("\n Ikinci kelime :");
   gets(kelime2);
   fflush(stdin);
 
   sonuc = strcmp(kelime1,kelime2);
 
   if( sonuc == 0 )
     printf("\n kelimeler birbirinin aynisi..");
   else
   if( sonuc > 1 )
  {
     printf("\n Birinci kelime daha uzun...");
     printf("\n %s kelimesi %s kelimesinden daha uzun...",kelime1,kelime2);
   }
   else
   if( sonuc < 1)
   {
     printf("\n Ikinci kelime daha uzun...");
     printf("\n %s kelimesi %s kelimesinden daha uzun...",kelime2,kelime1);
   }
 
   getch();
}