Dikdörtgenin Karesi Ve çevresini Bulan C Programı

Hits: 17

image_pdfpdf indir
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
void main(void)
{
 int kenar1,kenar2;
 float karesi,cevresi;
 
 clrscr();
 
 printf ("Lutfen 1. kenar degerini giriniz? (m): ");
 scanf("%d",&kenar1);
 
 printf ("Lutfen 2. kenar degerini giriniz? (m): ");
 scanf("%d",&kenar2);
 
 karesi = float(kenar1) * float(kenar2);
 cevresi = 2 * (float(kenar1) + float(kenar2));
 
 printf ("\n\nDikdortgenin Alani %.0f mi ve Cevresi %.0f m'dir .", karesi, cevresi);
 
 getch();
}