Değişkenin Değerini Hafızadaki Adresinden Okuyup Ekrana Yazdıran C Programı

Hits: 118

image_pdfpdf indir
#include <stdio.h>
 
void main(void)
{
 int i=4;       /* degisken tanimlamai */
 int* ptr;       /* int pointer     */
 
 ptr = &i;       /* 'ptr' simdi i degiskeninin 
           hafizadaki adresini aldi. */
 
 printf(" i is %d.\n", i);      /* Degiskenin degeri    */
 printf("*ptr is %d.\n", *ptr);    /*Degisken icin hafizada ayrilan 
          adresinde bulunan deger*/
}